Phân tầng cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/11/2016

Phân tầng cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trần Thanh Trâm (email: tra***@gmail.com, 25 tuổi). Sáng nay, tôi có xem tin tức thời sự trên tivi và có nghe nói đến việc phân tầng cơ sở giáo dục đại học. Tôi rất thắc mắc về điều này nên muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật tiư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân tầng cơ sở giáo dục đại học đã được quy định cụ thể tại Điều 9 Luật Giáo dục đại học 2012Điểm d Khoản 2 Điều 77 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

   Theo đó, việc phân tầng cơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:

   1. Cơ sở giáo dục đại học được phân tầng nhằm phục vụ công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện quản lý nhà nước.

   2. Cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng nhằm đánh giá uy tín và chất lượng đào tạo; phục vụ công tác quản lý nhà nước và ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước.

   3. Cơ sở giáo dục đại học được phân tầng và xếp hạng theo các tiêu chí:

   a) Vị trí, vai trò trong hệ thống giáo dục đại học;

   b) Quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo;

   c) Cơ cấu các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ;

   d) Chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

   đ) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

   4. Cơ sở giáo dục đại học được phân tầng thành:

   a) Cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu;

   b) Cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng;

   c) Cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành.

   5. Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng cơ sở giáo dục đại học; ban hành khung xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học theo mỗi tầng và tiêu chuẩn của từng hạng trong khung phục vụ công tác quản lý nhà nước và ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học.

   Thủ tướng Chính phủ công nhận xếp hạng đối với đại học, trường đại học; căn cứ kết quả xếp hạng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định kế hoạch ưu tiên đầu tư, giao nhiệm vụ và cơ chế quản lý đặc thù đối với các cơ sở giáo dục đại học phù hợp với nhu cầu nhân lực và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong từng giai đoạn.

   Căn cứ kết quả xếp hạng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi cơ sở giáo dục đại học đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt động đào tạo để hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học tư thục về đất đai, tín dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc phân tầng cơ sở giáo dục đại học. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn