Phó Giám đốc Đại học quốc gia có nhiệm vụ gì?

Ngày hỏi:28/11/2016

Phó Giám đốc Đại học quốc gia có nhiệm vụ gì? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Ngân (ngan***@gmail.com, 22 tuổi). Em có một người quen hiện đang làm Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội. Em thắc mắc: Phó Giám đốc Đại học quốc gia có nhiệm vụ gì? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phó Giám đốc Đại học quốc gia đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia.

   Theo đó, Phó Giám đốc Đại học quốc gia có những nhiệm vụ sau đây: Phó Giám đốc Đại học quốc gia giúp Giám đốc Đại học quốc gia quản lý và điều hành các hoạt động của Đại học quốc gia; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo phân công của Giám đốc Đại học quốc gia và giải quyết các công việc do Giám đốc Đại học quốc gia giao; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Đại học quốc gia và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; Đại học quốc gia có không quá 04 Phó Giám đốc.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Phó Giám đốc Đại học quốc gia. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 186/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn