Phụ cấp lưu trú tối đa không quá 150.000 đồng/ngày

Ngày hỏi:27/08/2016

Xin hỏi, tôi là viên chức trong ngành Giáo dục được cử đi công tác ở Tây Nguyên 15 ngày. Xin hỏi, để được thanh toán tiền phụ cấp lưu trú tôi có cần phải nộp các loại hóa đơn hay không hay chỉ cần nộp quyết định của Thủ trưởng đơn vị duyệt và cử đi công tác?

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư số: 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính "Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị, đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" nêu rõ:

   Phụ cấp lưu trú là khoản tiền do cơ quan, đơn vị chi cho người đi công tác để hỗ trợ thêm cùng với tiền lương nhằm đảm bảo tiền ăn và tiêu vặt cho người đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

   Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác tối đa không quá 150.000 đồng/ngày. Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác... và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

   Cán bộ, công chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa là 200.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên đảo, những ngày đi, về trên biển); trong trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chi bồi dưỡng khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất để thanh toán chi trả cho cán bộ, công chức.

   Chứng từ làm căn cứ thanh toán phụ cấp lưu trú gồm: Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được Thủ trưởng cơ quan đơn vị duyệt và cử đi công tác; giấy đi đường có đóng dấu của cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú).

   Như vậy để có căn thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, bạn cần nộp đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định nêu trên.

   Liên quan đến hóa đơn, chúng tôi không hiểu rõ bạn đang quan tâm vấn đề gì. Nếu là tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác hoặc tiền đi đường thì bạn có thể tham khảo các Khoản 1, 2, 4 Điều 2 "về thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác" của Thông tư số: 97/2010/TT-BTC.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn