Phụ cấp thâm niên với giáo viên thỉnh giảng

Ngày hỏi:13/09/2012

Bà Vũ Thị Cẩm Tú (email: camtu251@...) đề nghị cơ quan chức năng cho biết bà có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên khi là giáo viên thỉnh giảng tại trường Đại học. Tháng 6/1993, bà Tú được tuyển dụng vào trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh), giảng dạy môn Văn - Tiếng Việt cho hệ phổ thông cơ sở và kiêm nhiệm công tác thư ký giáo vụ. Bà Tú được xếp ngạch giáo viên trung học chuyên nghiệp (mã ngạch 15.113) và được hưởng phụ cấp giáo viên. Năm 2008, trường không tuyển sinh hệ phổ thông cơ sở. Từ năm 2009 đến nay, nhà trường lại tuyển sinh hệ này và bà Tú được ký hợp đồng thỉnh giảng. Vừa qua, khi nhà trường tổ chức xét chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo thì bà Tú không thuộc đối tượng được xét hưởng. Bà Tú hỏi, trường hợp của bà có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên không và nếu được thì thời gian tính hưởng như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Điểm a, b khoản 1 Điều 7 Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định:

   - Hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng vụ, việc;

   - Không thực hiện hợp đồng lao động đối với hoạt động thỉnh giảng của cán bộ, công chức, viên chức;

   - Trong hợp đồng thỉnh giảng phải có điều khoản nhà giáo thỉnh giảng cam kết đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.

   Đồng thời, theo khoản 1 Điều 9 Quy định trên, nhà giáo thỉnh giảng được hưởng tiền công, tiền lương, quyền lợi theo thoả thuận trong hợp đồng thỉnh giảng và theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, chế độ tiền công, tiền lương, quyền lợi (kể cả phụ cấp thâm niên nhà giáo - nếu có) của bà Tú khi tham gia thỉnh giảng được thực hiện trên cơ sở thoả thuận đã ghi trong hợp đồng thỉnh giảng giữa bà Tú và cơ sở giáo dục nhận bà Tú làm công tác thỉnh giảng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp thâm niên nhà giáo
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn