Phụ cấp thu hút được áp dụng như thế nào?

Tôi công tác tại xã có điều kiện kinh tế khó khăn từ năm 2006. Sau đó tôi chuyển công tác từ năm 2015. Từ tháng 10/2006 đến tháng 9/2011, tôi được hưởng chế độ thu hút theo Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP. Vậy từ ngày 15/4/2013 đến khi tôi chuyển công tác có được tiếp tục hưởng chế độ thu hút theo Nghị định Số: 19/2013/NĐ-CP vì đến nay xã nơi tôi công tác trước đây vẫn có xã đặc biệt khó khăn (xã nghèo) - thachhai***@gmail.com

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số:35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013, hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ, trường hợp của bạn sẽ được áp dụng như sau:

   Tính từ ngày 15/4/2013 (ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), nếu bạn đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc theo chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn