Phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút đối với GV vùng đặc biệt khó khăn

Ngày hỏi:26/12/2009

Ông Đỗ Văn Sáu (Đồng Nai) tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và được hưởng phụ cấp thu hút cho đủ 5 năm, nếu thời gian công tác tại Trường THCS Nam Cát Tiên chưa hưởng đủ. Ông Đỗ Văn Sáu tốt nghiệp CĐSP Đồng Nai năm 1998 và được phân công dạy tại Trường THCS Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Từ năm 2001 đến năm 2006 ông Sáu được hưởng chế độ, chính sách đối với nhà giáo ở khu vực đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Tháng 8/2006 ông Sáu được điều động đến công tác tại Trường THCS Núi Tượng, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú. Tháng 7/2008, xã Núi Tượng được công nhận thuộc khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn II (2008-2010). Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Sáu hỏi: Ông có tiếp tục được hưởng chế độ 70% phụ cấp ưu đãi, 70% phụ cấp thu hút đối với nhà giáo công tác ở khu vực đặc biệt khó khăn nữa không?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Về phụ cấp ưu đãi, ông Sáu tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng.

   Đối với phụ cấp thu hút, điểm d khoản 4 Phần II Thông tư số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61 nêu trên quy định: "Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, đang và đã được hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ mà chưa đủ 5 năm thì tiếp tục được tính hưởng phụ cấp theo quy định tại Thông tư này kể từ ngày 1/10/2004".

   Theo quy định nêu trên, thời gian được hưởng phụ cấp thu hút của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn là 5 năm, nếu thời gian ông Sáu công tác tại Trường THCS Nam Cát Tiên thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa được hưởng chế độ phụ cấp thu hút đủ 5 năm quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP thì khi được điều động về công tác tại Trường THCS Núi Tượng ông Sáu tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút cho đủ 5 năm theo quy định tại Nghị định số 61.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn