Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì chương trình KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:21/05/2019

Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì chương trình KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Ngọc Linh - linh*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì chương trình KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Khoản 6 Điều 15 Quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT, cụ thể:

   Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình:

   a) Phiên họp của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó phải có mặt của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và ít nhất một (01) ủy viên phản biện. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì phải có văn bản ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp;

   b) Thư ký hành chính có trách nhiệm gửi tài liệu cuộc họp cho các thành viên Hội đồng ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình;

   c) Thành viên Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình nhận xét hồ sơ chươngtrình (Mẫu 14). Ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có ý nghĩa tham khảo;

   d) Ý kiến kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình được thông qua khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt nhất trí. Thành viên Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình;

   đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo cử hai (02) chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm thư ký hành chính giúp việc chuẩn bị tài liệu và tổ chức các phiên họp của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình.

   Trên đây là tư vấn về phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì chương trình KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn