Quản lý hoạt động tuyển sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Ngày hỏi:02/06/2021

Nhờ tư vấn quy định về quản hoạt động tuyển sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 5 Nghị định 24/2021/NĐ-CP có quy định về quản lý hoạt động tuyển sinh như sau:

   - Cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh theo yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, thực hiện giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học, yêu cầu phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo quy định của pháp luật.

   - Cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của pháp luật được tự chủ xác định phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh và địa bàn tuyển sinh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn