Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự đậu đại học có được bảo lưu cho năm sau?

Ngày hỏi:08/04/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì quân nhân tại ngũ sắp hết hạn Nghĩa vụ quân sự đậu đại học có được bảo lưu cho năm sau không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT, có quy định:

   Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự nếu trúng tuyển thì phải nhập học năm đó và không được bảo lưu cho năm học sau.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn