Quy định cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách

Ngày hỏi:14/05/2016
Chúng tôi làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn không chuyên trách của trường học công lập. Được biết, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, chúng tôi được giảm định mức bao nhiêu giờ dạy và quy định này được áp dụng từ thời điểm nào? – Nguyễn Thu Lan (thulan***@gmail.com).

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • * Trả lời:

   Trong thư bạn không nói rõ, bạn là giáo viên, cán bộ công đoàn của trường mầm non, hay tiểu học, THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, do vậy chúng tôi xin được tư vấn như sau để bạn tham khảo.

   Cụ thể, ngày 28/3/2016, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số: 08/2016/TT-BGDĐT “Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2016.

   Tại Điều 3 Thông tư trên quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy, giờ dạy như sau:

   * Đối với giáo viên trường mầm non

   -Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 6 giờ dạy trong một tuần (quy ra 210 giờ dạy trong một năm học);

   - Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học).

   * Giáo viên trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

   - Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 4 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường THCS, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, THPT, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 3 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);

   - Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 2 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học); Trường THCS, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường THPT, trường chuyên biệt cấp THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 1 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học);

   - Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học.

   * Đối với giáo viên trường trung cấp

   - Giáo viên làm chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 76 giờ dạy trong một năm học;

   - Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm 38 giờ dạy trong một năm học.

   Căn cứ vào quy định nêu trên, kể từ ngày 13/5/2016 các bạn sẽ được áp dụng quy định về giảm định mức giờ dạy theo Thông tư số: 08/2016/TT-BGDĐT.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn