Quy định kỹ thuật về báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không

Ngày hỏi:22/05/2020

Chào ban biên tập, tôi đang hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa, và được biết có quy định mới điều chỉnh về báo hiệu đường thủy nội địa. Vậy cho tôi hỏi báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không phải đảm bảo những quy định kỹ thuật nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.2.5 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không (B5)

   Cho phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung (B5.1)

   Hình dáng: Một biển hình vuông bố trí ở tim luồng khoang thông thuyền

   Màu sắc: Biển màu vàng

   Đèn hiệu: Treo 2 đèn, một đèn sáng liên tục, một đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu vàng, đặt tại trục đối xứng của biển báo hiệu

   Ý nghĩa: Đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung

   Q.F (Y)

   Hình 25: Báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không cho phương tiện cơ giới và thô sơ đi chung (B5.1)

   Cho phương tiện cơ giới đi qua (B5.2)

   Hình dáng: Một biển hình thoi bố trí ở tim luồng khoang thông thuyền

   Màu sắc: Biển màu vàng

   Đèn hiệu: Treo một đèn sáng liên tục, ánh sáng màu vàng, đặt tại trục đối xứng của báo hiệu

   Ý nghĩa: Đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện cơ giới đi qua

   Sáng liên tục F.(Y)

   Hình 26: Báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không cho phương tiện cơ giới đi qua (B5.2)

   Cho phương tiện thô sơ đi qua (B5.3)

   Hình dáng: Một biển hình tròn bố trí ở tim luồng khoang thông thuyền

   Màu sắc: Biển màu vàng

   Đèn hiệu: Treo một đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu vàng

   Ý nghĩa: Đánh dấu vị trí khoang thông thuyền cho phương tiện thô sơ đi qua

   Chớp nhanh liên tục

   Q. (Y)

   Hình 27: Báo hiệu đánh dấu khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không cho phương tiện thô sơ đi qua (B5.3)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn