Quy định tuổi với người tham gia Hội đồng Chức danh giáo sư

Ngày hỏi:08/03/2014
Quy định tuổi với người tham gia Hội đồng Chức danh giáo sư

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • GS.TSKH Trần Văn Nhung (thứ hai từ trái qua), Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước trao giấy chứng nhận chức danh PGS cho các nhà giáo.

   GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐCDGS nhà nước, các HĐCDGS ngành, liên ngành và HĐCDGS cơ sở.

   Theo đó, những sửa đổi liên quan đến tiêu chuẩn thành viên chức danh giáo sư (HĐCDGS) Nhà nước, HĐCDGS ngành, HĐCDGS cơ sở và điều kiện thành lập HĐCDGS cơ sở

   Cụ thể, thành viên các HĐCDGS nhà nước phải có đủ sức khỏe và thời gian để thực hiện nhiệm vụ

   Tuổi của thành viên HĐCDGS nhà nước tính đến thời điểm được bổ nhiệm không quá 70. Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

   Tuổi của thành viên HĐCDGS ngành và HĐCDGS cơ sở tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh PGS không quá 67, đối với thành viên có chức danh GS không quá 70.

   Nếu thành viên HĐCDGS cơ sở bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đề nghị Chủ tịch HĐCDGS Nhà nước ra quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

   Liên quan đến điều kiện thành lập HĐCDGS cơ sở, Chủ tịch HĐCDGS nhà nước xem xét và quyết định cụ thể việc thành lập HĐCDGS cơ sở tại các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành nghệ thuật, thể dục thể thao và các trường hợp đặc biệt.

   Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2014.

   Lập Phương


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn