Quy định về chế độ báo cáo trong công tác đào tạo nâng cao trình độ chuẩn của giáo viên

Ngày hỏi:03/07/2020

Quy định về thực hiện chế độ báo cáo trong thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 71/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 18/08/2020) quy định về thực hiện chế độ báo cáo trong công tác nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên như sau:

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2020 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Kế hoạch của các năm tiếp theo báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề với năm thực hiện.

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình, kết quả đào tạo hàng năm về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 12 hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

   Trên đây là quy định về việc thực hiện chế độ báo cáo trong nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Nghị định 71/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn