Quy định về điều chỉnh tiến độ học đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế

Ngày hỏi:24/03/2017

Tôi đang giảng dạy tại một trường cao đẳng ở khu vực miền Tây. Tôi được biết hiện nay đã có quy định mới về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về điều chỉnh tiến độ học đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế? Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Quang Danh

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều chỉnh tiến độ học đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 29 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (Có hiệu lực từ 26/04/2017), theo đó:

   Điều 29. Điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học, tự thôi học

   1. Người học chương trình có thời gian đào tạo từ 1,5 năm học trở lên, kết thúc mỗi năm học, nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì buộc phải điều chỉnh tiến độ học và phải hoàn thành tất cả các môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu mới được hiệu trưởng xem xét, cho phép học tiếp các môn học, mô-đun mới:

   a) Có điểm trung bình chung năm học từ 4,0 đến dưới 5,0 điểm theo thang điểm 10;

   b) Thuộc đối tượng được quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

   Thời gian điều chỉnh tiến độ học được tính vào thời gian tối đa để hoàn thành chương trình được quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều chỉnh tiến độ học đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế, được quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Khoản 1 Điều 29 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn