Quy định về giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên

Ngày hỏi:08/06/2015
Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, giờ chuẩn của giảng viên được xác định như thế nào? Tôi tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập, vậy giờ chuẩn của tôi được tính như thế nào? – Nguyễn Văn Khánh – TP Hà Nội (nguyenkhanh***@gmail.com).

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Ngày 31/12/2014, Bộ GD&ĐT ban thành Thông tư số: 47/2014/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên.

   Theo đó, tại Điều 5 Thông tư này quy định về giờ chuẩn giảng dạy và quy đổi ra giờ chuẩn như sau:

   * Về quy định về giờ chuẩn giảng dạy:

   - Giờ chuẩn giảng dạy (sau đây gọi chung là giờ chuẩn) là đơn vị thời gian quy đổi để thực hiện một công việc tương đương cho một tiết giảng lý thuyết trình độ cao đẳng, đại học trực tiếp trên lớp theo niên chế, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng;

   - Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 270 giờ chuẩn; trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định.

   * Về quy đổi ra giờ chuẩn

   - Một tiết giảng lý thuyết trên lớp cho 40 sinh viên được tính bằng 1,0 giờ chuẩn. Tùy theo quy mô lớp học, điều kiện làm việc cụ thể đối với từng lớp ở từng chuyên ngành khác nhau, một tiết giảng lý thuyết trên lớp có thể nhân hệ số khi tính giờ chuẩn nhưng không quá 1,5;

   - Một tiết giảng chuyên đề, giảng lý thuyết cho các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và một tiết giảng bằng tiếng nước ngoài đối với môn học không phải là môn ngoại ngữ được tính bằng 1,5 đến 2,0 giờ chuẩn;

   - Một tiết hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm, thảo luận trên lớp được tính tối đa 1,0 giờ chuẩn;

   - Hướng dẫn thực tập: 1 ngày làm việc được tính tối đa 2,5 giờ chuẩn;

   - Hướng dẫn làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học được tính tối đa 25 giờ chuẩn cho một đồ án, khóa luận;

   - Hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ được tính tối đa 70 giờ chuẩn cho một luận văn;

   - Hướng dẫn làm luận án tiến sĩ được tính tối đa 200 giờ chuẩn cho một luận án.

   Việc quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ coi thi, chấm thi kết thúc học phần; chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; phản biện và chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ ra giờ chuẩn do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định.

   Theo thư bạn viết, bạn tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập nhưng nói rõ là bao nhiêu ngày. Do đó bạn có thể áp dụng Điểm d, Khoản 2 Điều 5 Thông trên để xác định việc quy đổi giờ chuẩn của mình. Cụ thể: Cứ 1 ngày hướng dẫn thực tập được tính tối đa 2,5 giờ chuẩn.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn