Quy định về phân công hướng dẫn và duyệt chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế

Ngày hỏi:17/03/2017

Quy định về phân công hướng dẫn và duyệt chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế như thế nào? Bao gồm những nội dung gì? Tôi đang giảng dạy tại một trường cao đẳng ở khu vực miền Tây. Tôi được biết hiện nay đã có quy định mới về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề trên. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Trần Thị Cẩm Tú, địa chỉ mail camtu678****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân công hướng dẫn và duyệt chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 32 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (Có hiệu lực từ 26/04/2017), theo đó:

   3. Phân công hướng dẫn và duyệt chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp

   a) Hiệu trưởng quyết định phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp theo đề nghị của trưởng khoa chuyên môn;

   b) Tiêu chuẩn giáo viên hướng dẫn chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; có khả năng nghiên cứu khoa học; có trách nhiệm đối với việc hướng dẫn sinh viên;

   c) Số lượng chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp giao cho giáo viên hướng dẫn được giới hạn ở mức cao nhất của một khóa học như sau: kỹ sư, cử nhân: 3 chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; thạc sĩ: 4 chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; tiến sĩ: 5 chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp;

   d) Giáo viên hướng dẫn cùng với sinh viên xác định chuyên đề, khóa luận và gửi cho nhà trường; việc duyệt chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên do hiệu trưởng quy định.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về phân công hướng dẫn và duyệt chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp đối với người học trung cấp, cao đẳng đào tạo theo niên chế, được quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Khoản 3 Điều 32 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn