Quy định về thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục

Ngày hỏi:11/11/2015

Con tôi là người chưa thành niên vi phạm pháp luật và đang được thực hiện biện pháp tư pháp giáo dục tại phường (khi cháu vi phạm cháu vừa tốt nghiệp cao đẳng nghề). Nay gia đình xin cho cháu làm việc tại một doanh nghiệp nên phải thay đổi đăng ký thường trú, tôi muốn hỏi khi cháu thay đổi đăng ký thường trú trong trường hợp cháu đang thực hiện giáo dục thì xử lý thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Tại Nghị định số 10/2012 ngày 17/2/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội có quy định việc thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục như sau: 1. Trường hợp người được giáo dục thay đổi nơi đăng ký thường trú hoặc có lý do chính đáng như đi học tập, có việc làm ổn định mà phải tạm trú ở địa phương khác từ ba tháng trở lên, thì người được giáo dục phải làm đơn đề nghị, ghi rõ lý do, nơi đến thường trú hoặc tạm trú, có ý kiến của tổ chức xã hội, nhà trường và người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục (đối với người dưới 16 tuổi thì phải có thêm ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó) gửi chủ tịch UBND cấp xã nơi người được giáo dục cư trú. 2. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của người được giáo dục, chủ tịch UBND cấp xã phải xem xét, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện. 3. Trường hợp người được giáo dục thay đổi nơi cư trú trong phạm vi hành chính cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện làm thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội cho UBND cấp xã nơi người được giáo dục đến thường trú hoặc tạm trú trong thời gian học tập, làm việc để tiếp tục thi hành. 4. Trường hợp người được giáo dục thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi hành chính cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nơi người được giáo dục đến thường trú hoặc tạm trú để tiếp tục thi hành và thông báo cho tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Bạn nghiên cứu các thủ tục trên để làm đơn đề nghị cho cháu được thay đổi nới đăng ký thường trú theo quy định


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn