Quy định về tổ chuyên môn trong trường tiểu học

Xin quý báo cho biết quy định về số lượng tổ chuyên môn trong trường tiểu học công lập?

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Tổ chuyên môn được quy định cụ thể tại Điều 18 Điều lệ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/ 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Cụ thể như sau:

   - Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó.

   - Nhiệm vụ của tổ chuyên môn gồm:

   + Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;

   + Thực hiện bồi d¬ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

   + Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

   + Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

   Về số lượng tổ chuyên môn, các trường sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để sắp xếp, thành lập sao cho hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

   Mục đích cuối cùng vẫn là nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt là chất lượng dạy và học.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn