Quy trình đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi được biết mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban ban hành quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non. Đang công tác trong lĩnh vực giáo dục nên tôi có quan tâm, nhưng tôi có thắc mắc không rõ. Theo như trong quy định đó thì quy trình đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non được diễn ra như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể như sau:

   - Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng;

   - Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng;

   - Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn