Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng

Ngày hỏi:07/08/2018

Xin chào, tôi tên Minh Thuận sinh sống và làm việc tại Tp. HCM. Theo như thông tin tôi được biết thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành Thông tư quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Tôi hiện tại cũng đang tìm hiểu vấn đề này, nhưng có vài thắc mắc chưa rõ, nhờ Ban biên tập hỗ trợ: Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi. Cảm ơn! (012399****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 04/9/2018, quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng được quy định như sau:

   1. Quy trình đánh giá

   a) Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng;

   b) Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng;

   c) Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

   2. Xếp loại kết quả đánh giá

   a) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt mức tốt;

   b) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức khá trở lên;

   c) Đạt chuẩn hiệu trưởng: có tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức đạt trở lên;

   d) Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng: có trên 1/3 tiêu chí được đánh giá chưa đạt hoặc có tối thiểu 01 (một) tiêu chí trong số các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn