Quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng tiểu học

Ngày hỏi:26/05/2017

Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng tiểu học theo quy trình gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thảo hiện đang sống và làm viêc tại Cao Bằng. Tôi có biết về việc đánh giá xếp loại của hiệu trưởng tiểu học. Tôi muốn biết đánh giá, xếp loại hiệu trưởng tiểu học theo quy trình gì? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng tiểu học được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy định chuẩn hiệu trưởng tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT, theo đó:

   Quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng:

   a) Đại diện của tổ chức cơ sở Đảng hoặc Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường chủ trì thực hiện các bước sau:

   - Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại theo mẫu phiếu (Phụ lục I) và báo cáo kết quả trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

   - Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường đóng góp ý kiến và tham gia đánh giá hiệu trưởng theo mẫu phiếu (Phụ lục II);

   - Các phó hiệu trưởng, đại diện tổ chức cơ sở Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường, với sự chứng kiến của hiệu trưởng, tổng hợp các ý kiến đóng góp và kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường; phân tích các ý kiến đánh giá đó và có nhận xét, góp ý cho hiệu trưởng theo mẫu phiếu (Phụ lục III).

   b) Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng chủ trì thực hiện các bước sau đây:

   - Tham khảo kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng, kết quả đánh giá của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các nguồn thông tin xác thực khác, chính thức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo mẫu phiếu (Phụ lục IV);

   - Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới hiệu trưởng, tới tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và lưu kết quả trong hồ sơ cán bộ.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng tiểu học. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hiệu trưởng
  Hiệu trưởng trường tiểu học
  Trường tiểu học
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn