Quy trình lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tốt được quy định ra sao?

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi được biết hàng năm các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện việc đáng giá, xếp loại giáo viên và sẽ bầu ra những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy trình lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tốt được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tốt được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể như sau:

   - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán theo thẩm quyền, báo cáo sở giáo dục và đào tạo;

   - Giám đốc sở giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán theo thẩm quyền, tổng hợp danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán trên địa bàn, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn