Quy trình lựa chọn giáo viên mầm non cốt cán

Ngày hỏi:13/12/2018

Tôi hiện đang công tác tại một trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua có tìm hiểu sơ qua về viên mầm non cốt cán, nhưng chưa được rõ giáo viên mầm non cốt cán là gì? Quy trình lựa chọn giáo viên mầm non cốt cán được quy định như thế nào? Rất mong Ban biên tập hỗ trợ giúp.

(*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có quy định: Giáo viên mầm non cốt cán là giáo viên mầm non có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường, có hiểu biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.

   Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT, có quy định quy trình lựa chọn giáo viên mầm non cốt cán như sau:

   a) Cơ sở giáo dục mầm non lựa chọn và đề xuất giáo viên mầm non cốt cán và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên;

   b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách giáo viên mầm non cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo sở giáo dục và đào tạo;

   c) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách giáo viên mầm non cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn