Quy trình thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên

Ngày hỏi:10/01/2019

Tôi đang tìm hiểu về chương trình đạo tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo. Được biết Bộ giáo dục vừa ban hành văn bản về kiến thức tối thiểu mà học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng. Anh chị cho tôi hỏi Quy trình thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên gồm những biết nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT, có hiệu lực ngày 09/02/2019, quy định:

   Quy trình thẩm định chương trình đào tạo gồm các bước sau:

   - Hội đồng xây dựng báo cáo quá trình và dự thảo chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên theo từng ngành đào tạo;

   - Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về dự thảo chương trình đào tạo;

   - Hội đồng xây dựng giải trình, tiếp thu các ý kiến của từng thành viên Hội đồng thẩm định;

   - Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp nhận xét, đánh giá và kết luận sơ bộ về dự thảo chương trình đào tạo;

   - Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức bỏ phiếu đánh giá dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở các tiêu chí và mức độ đánh giá theo quy định;

   - Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận về chất lượng của dự thảo chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên theo từng ngành đào tạo và đưa ra hình thức tổ chức thẩm định tiếp theo (nếu có);

   - Hội đồng thẩm định lập biên bản và thông qua biên bản họp Hội đồng thẩm định trong đó Hội đồng thẩm định phải kết luận rõ một trong các nội dung sau: Hội đồng thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng thông qua chương trình đào tạo nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung và nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng không thông qua chương trình đào tạo và nêu lý do không được thông qua.

   Trên đây là quy trình thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn