Quy trình tổ chức đánh giá định kỳ quốc kết quả học tập gia của học sinh

Ngày hỏi:06/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy trình tổ chức đánh giá định kỳ quốc kết quả học tập gia của học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 8 Thông tư 51/2011/TT-BGDĐT quy định quy trình tổ chức đánh giá định kỳ quốc kết quả học tập gia của học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông, cụ thể như sau:

   Các lần đánh giá định kỳ quốc gia sẽ được thực hiện theo quy trình như sau:

   1. Thành lập Ban chỉ đạo đánh giá quốc gia.

   2. Xây dựng Đề cương tổng thể.

   3. Xây dựng kế hoạch đánh giá.

   4. Xây dựng cơ sở dữ liệu để chọn mẫu đánh giá.

   5. Chọn mẫu thử nghiệm và mẫu đánh giá chính thức.

   6. Thiết kế, thử nghiệm, thẩm định, hoàn thiện các công cụ đánh giá.

   7. Tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia đánh giá.

   8. Tổ chức triển khai đánh giá chính thức.

   9. Chấm bài, nhập dữ liệu và làm sạch dữ liệu.

   10. Xử lý, phân tích dữ liệu.

   11. Viết báo cáo tổng kết.

   12. Thẩm định và hoàn thiện Báo cáo tổng kết.

   13. Hội thảo báo cáo kết quả đánh giá.

   14. Thu thập thông tin phản hồi về kết quả đánh giá

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn