Quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên

Ngày hỏi:08/01/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên. Anh chị choi tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nôi dung quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu đối với người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT, có hiệu lực ngày 09/02/2019, quy trình xây dựng chương trình đào tạo gồm các bước sau:

   - Nghiên cứu, khảo sát về nhu cầu thực tiễn ngành, trình độ đào tạo, đặc trưng môi trường làm việc, nhiệm vụ và hoạt động chủ yếu của người học sau khi tốt nghiệp đảm nhận, vị trí việc làm, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên;

   - Xác định các năng lực cần có để có thể hoàn thành các nhiệm vụ, công việc và hoạt động chủ yếu của người học sau khi tốt nghiệp phải đảm nhận theo vị trí việc làm và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên;

   - Thiết kế, xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

   - Xác định cấu trúc, nội dung, khối lượng kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo nhằm đảm bảo mục tiêu và chuẩn đầu ra, đồng thời tham khảo, so sánh với các chương trình đào tạo tương ứng về trình độ và ngành đào tạo ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo;

   - Thiết kế chương trình chi tiết các học phần theo chương trình đào tạo đã xác định;

   - Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, giáo viên, của tổ chức, đơn vị, cá nhân tuyển dụng, sử dụng giáo viên và cựu học sinh, sinh viên về dự thảo chương trình đào tạo;

   - Chỉnh sửa, biên tập, hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên quan và trình Hội đồng thẩm định được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

   - Báo cáo quá trình, dự thảo chương trình đào tạo tại phiên họp của Hội đồng thẩm định, giải trình và tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo cho đến khi được Hội đồng thẩm định thông qua và thống nhất trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên ký ban hành theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 8 Thông tư này;

   - Đánh giá và cập nhật thường xuyên nội dung chương trình môn học, học phần và phương pháp giảng dạy dựa trên các tiến bộ mới của lĩnh vực chuyên ngành và yêu cầu của việc sử dụng lao động.

   Trên đây là quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành giáo viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn