Quyền của cha mẹ học sinh trong việc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ngày hỏi:17/06/2017

Quyền của cha mẹ học sinh trong việc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Xuân Sinh, hiện tại đang làm việc tạo thành phố Đà Nẵng, con gái tôi 12 tuổi, đang theo học một trường trung học tại đây. Theo như thông tin tôi được biết thì lớp con tôi đang chuẩn chuẩn bị bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh. Cho tôi hỏi tôi có được ứng cử vào Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp con gái tôi hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật? Xin cảm ơn!

Trần Xuân Sinh (sinh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của cha mẹ học sinh trong việc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Cụ thể là:

   a) Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tại Điều 95 của Luật Giáo dục, có quyền kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện;

   b) Ứng cử, đề cử vào Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;

   c) Từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề xuất các khoản ủng hộ, nếu bản thân không tự nguyện.

   d) Thực hiện hoặc không thực hiện những nội dung chưa được thống nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

   Đối với trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi và căn cứ vào quy định mà Ban biên tập Thư Ký Luật đã trích dẫn thì bạn có quyền tự ứng cử vào Ban đại diện cha mẹ hợp sinh của lớp con gái bạn, nhưng bạn cần phải được các phụ huynh khác đồng ý để trờ thành thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

   Ngoài ra, bạn còn có các quyền:

   - Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con gái;

   - Tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường; tham gia các hoạt động của cha mẹ học sinh trong nhà trường;

   - Yêu cầu nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục giải quyết theo pháp luật những vấn đề có liên quan đến việc giáo dục con gái;

   - Từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề xuất các khoản ủng hộ, nếu bản thân không tự nguyện;

   - Thực hiện hoặc không thực hiện những nội dung chưa được thống nhất ý kiến.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền của cha mẹ học sinh trong việc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn