Quyền hạn của giáo viên là gì?

Ngày hỏi:30/08/2013

Xin hỏi LS có luật nào cho phép giáo viên khám xét cặp học sinh không. Xin hỏi đây có phải là xâm hại quyền riêng tư không

  • Luật giáo dục hiện hành có quy định:

   Điều 72. Nhiệm vụ của nhà giáo

   Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây:

   1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục;

   2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường;

   3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;

   4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học;

   5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Điều 73. Quyền của nhà giáo

   Nhà giáo có những quyền sau đây:

   1. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo;

   2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

   3. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác;

   4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;

   5. Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động.

   Điều 75. Các hành vi nhà giáo không được làm

   Nhà giáo không được có các hành vi sau đây:

   1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học;

   2. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học;

   3. Xuyên tạc nội dung giáo dục;

   4. ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

   Như vậy, việc giáo viên tự ý khám xét cặp của học sinh khi ko có cơ sở xác định việc cần thiết phải khám xét nhằm mục đích gì và ko được học học đồng ý là không phù hợp.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn