Quyền hạn của trường dự bị đại học

Ngày hỏi:15/09/2018

Ngoài hệ thống giáo dục đại học chính quy, tôi tìm hiểu và được biết có hệ thống giáo dục dự bị đại học. Vậy anh chị cho tôi hỏi là hệ thống các trường dự bị đại học có quyền hạn như thế nào trong công tác giáo dục? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn.

Hiền Lam (lam***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền hạn của trường dự bị đại học được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT như sau:

   - Tự chủ về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục, tổ chức và nhân sự nhà trường;

   - Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục;

   - Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao, y tế trong nghiên cứu khoa học (NCKH) trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn bồi dưỡng với NCKH nâng cao hiệu quả công tác dạy và học;

   - Nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để bổ sung nguồn tài chính, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học; thực hiện chính sách ưu đãi đối với học sinh thuộc diện chính sách; tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện;

   - Được Nhà nước giao quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

   - Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên; thành lập và giải thể các tổ chức, bộ máy trực thuộc trường theo quy định của Nhà nước.

   Trên đây là nội dung quy định về quyền hạn của trường dự bị đại học. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn