Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Ngày hỏi:04/01/2017

Tôi tên là Nguyễn Thị Trúc, SĐT: 098***, tôi muốn hỏi: Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên đại học hệ chính quy được quy định như thế nào? Tôi hiện đang làm việc tại một trường đại học công lập, công tác của tôi liên quan chủ yếu tới việc tiếp xúc, giúp đỡ sinh viên nên tôi rất quan tâm tới nội dung này. Mong các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Cho tôi hỏi văn bản nào hướng dẫn nội dung này? Tôi rất cảm ơn, chúc Ban biên tập Thư Ký Luật ngày càng phát triển.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên đại học hệ chính quy được hướng dẫn tại Điều 13 Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT, theo đó:

    Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học; nếu cơ sở giáo dục đại học đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

    Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên đại học hệ chính quy, được quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

    Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn