Quyền và trách nhiệm của học sinh trong hoạt động đánh giá học sinh tiểu học

Ngày hỏi:10/10/2016

Quyền và trách nhiệm của học sinh trong hoạt động đánh giá học sinh tiểu học được quy định như thế nào? Bạn đọc Bùi Cẩm Ngọc, địa chỉ mail buic****@gmail.com hỏi: Tôi đã theo dõi các thông tin liên quan tới đánh giá học sinh tiểu học. Trong hoạt động này có sự tham gia của nhiều thành phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là các em học sinh tiểu học. Cho tôi hỏi: Quyền và trách nhiệm của học sinh trong hoạt động đánh giá học sinh tiểu học được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới quyền và trách nhiệm của học sinh trong hoạt động đánh giá học sinh tiểu học được quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, được hợp nhất từ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2014) và văn bản sửa đổi, bổ sung là Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 06/11/2016), theo đó:

   Học sinh trong hoạt động đánh giá học sinh tiểu học có các quyền và trách nhiệm sau:

   1. Được nêu ý kiến và nhận sự hướng dẫn, giải thích của giáo viên, hiệu trưởng về kết quả đánh giá.

   2. Tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn theo hướng dẫn của giáo viên.

   (Điều 20 Quy định đánh giá học sinh tiểu học Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền và trách nhiệm của học sinh trong hoạt động đánh giá học sinh tiểu học, được quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn