Sáng kiến nghiên cứu khoa học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân loại như thế nào?

Ngày hỏi:11/09/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về thi đua khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì sáng kiến nghiên cứu khoa học được phân loại như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì phân loại sáng kiến như sau:

   - Sáng kiến cấp toàn quốc là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng trong hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với toàn quốc;

   - Sáng kiến cấp bộ là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng trong hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với Ngành;

   - Sáng kiến cấp cơ sở là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó được áp dụng; trong hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch, mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị.

   Trên đây là quy định về phân loại sáng kiến nghiên cứu khoa học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn