Sinh viên bị buộc thôi học có thông báo về quê không?

Ngày hỏi:18/09/2020
Em muốn hỏi 1 vấn đề ạ. Em đang theo học tại 1 trường đại học nhưng bị buộc thôi học. Vậy có thông báo về quê hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sinh viên bị buộc thôi học có thông báo về quê không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 6 Điều 1 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 16 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT) quy định về việc buộc thôi học sinh viên như sau:

   - Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá giới hạn theo quy định của Hiệu trưởng;

   - Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT;

   - Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

   Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường phải thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường sinh viên vừa theo học hoặc tại trường khác có các chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại các điểm a, b Khoản 2 của Điều 16 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.

   Như vậy, khi sinh viên bị buộc thôi học thì trường sẽ thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú chậm nhất là một tháng sau khi có quyết định buộc thôi học.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn