Sinh viên bị rớt môn có bị đuổi học hay không?

Ngày hỏi:01/10/2021

Em là sinh viên năm 2. Do em lơ là và đi làm thêm nên có rớt 3 môn trong học kỳ này. Mỗi môn 2 tín chỉ ạ. Em rất lo lắng không biết em có bị đuổi học không ạ? Đây là lần đầu tin rớt môn của em. Mong anh chị giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 11 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về xử lý kết quả học tập theo tín chỉ như sau:

   - Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo học tập dựa trên một số điều kiện như sau:

   + Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24;

   + Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo;

   + Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

   - Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

   + Số lần cảnh báo học tập hoặc mức cảnh báo học tập vượt quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo;

   + Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này.

   ...

   Căn cứ quy định trên, cuối mỗi kỳ chính nếu tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% số lượng đã đăng ký thì sinh viên sẽ bị cảnh cáo học tập.

   Về trường hợp bạn có bị buộc thôi học hay không thì còn tùy thuộc vào số lần cảnh cáo học tập cũng như quy chế riêng của nhà trường quy định. Tuy nhiên, bạn có thể liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ chi tiết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn