Sinh viên học theo tín chỉ điểm xếp loại nào thì phải học lại?

Ngày hỏi:08/12/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Học theo tín chỉ thì đểm xếp loại loại nào phải đăng ký học lại?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2 và Điều 28 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT, thì:

   - Người học có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này.

   - Người học có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.

   - Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, người học được quyền đăng ký học lại hoặc học đổi sang học phần khác để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì người học, học theo tín chỉ nếu học phần đạt điểm F bắt buộc phải đăng ký học lại học phần đó hoặc chuyển đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn