Sinh viên là người dân tộc có được giảm và hỗ trợ tiền học phí không?

Ngày hỏi:08/10/2021

Theo Nghị định 81/2021, thì sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc xã vùng III vùng dân tộc và miền núi không thuộc ở thôn/ bản đặc biệt khó khăn có được giảm và hỗ trợ tiền đóng học phí không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sinh viên là người dân tộc có được giảm và hỗ trợ tiền học phí không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điểm C Khoản 1 Điều 16 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, quy định về những đối tượng được giảm học phí như sau:

   ...

   - Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

   => Như vậy, nếu là sinh viên thuộc người dân tộc thiểu số nhưng thuộc xã vùng III không thuộc thôn bản miền núi, đặc biệt khó khăn thì sẽ không thuộc đối tượng giảm học phí. Sinh viên là người dân tộc thiểu số sẽ được giảm học phí nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

   Bên cạnh đó, cũng không thuộc đối tượng được hỗ trợ học phí bạn nhé. Bởi theo Nghị định thì đối tượng mới được hỗ trợ học phí:

   Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn