Sinh viên loại giỏi bị 02 lần khiển trách thì hạng tốt nghiệp có bị hạ không?

Ngày hỏi:16/07/2021

Cho hỏi, sinh viên đại học trong 4 năm học bị khiển trách 02 lần. Sinh viên này có điểm tích lũy đạt loại giỏi, vậy khi xét tốt nghiệp, hạng tốt nghiệp có bị hạ xuống khá không ạ? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT có quy định:

   Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khoá được quy định tại khoản 5 Điều 10 của Quy chế này, trong đó, hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

   b) Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

   ...

   Như vậy, theo quy định thì hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. Trường hợp, sinh viên bị khiển trách nhiều lần nhưng cũng chưa bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên thì hạng tốt nghiệp sẽ không bị giảm đi một mức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn