Sinh viên mồ côi được ưu đãi gì?

Em là sinh viên thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ thì có được miễn Giảm học phí không?

  • Theo các quy định Điều 7 về các đối tượng miễn học phí và Điều 8 về các đối tượng giảm học phí thuộc Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

   “Điều 7: Đối tượng được miễn học phí

   1. …………………………..

   3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

   Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

   4. ………….”

   Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

   “Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

   1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

   a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

   b) Mồ côi cả cha và mẹ;

   c) …………..

   2. Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

   3. ………….”

   Như vậy, theo quy định của pháp luật bạn đang là sinh viên, thuộc diện mồ côi cả cha và mẹ, bạn sẽ được miễn học phí nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

   - Đang là người từ 16 đến 22 tuổi

   - Đang học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất

   - Không có nguồn nuôi dưỡng (không có ai hay tổ chức nào đứng ra nuôi dưỡng bạn).


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn