Sinh viên rớt khóa luận tốt nghiệp có được làm khóa luận khác không?

Ngày hỏi:15/01/2021

Sinh viên đại học theo hệ thống tín chỉ thì khi được làm khóa luận tốt nghiệp nhưng bị đánh điểm F (rớt) thì có được làm lại khóa luận khác không? Hay sẽ có cách giải quyết khác? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 8 Điều 1 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT có quy định:

   Sinh viên có đồ án, khoá luận tốt nghiệp bị điểm F, phải đăng ký làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

   Theo như quy định này thì sinh viên rớt khóa luận tốt nghiệp (bị điểm F) thì sẽ có 2 hướng giải quyết như sau:

   - Thứ nhất, sinh viên phải đăng ký làm lại khóa luận tốt nghiệp.

   - Hoặc thứ 2, sinh viên phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với số tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn