Sinh viên rớt khóa luận tốt nghiệp sẽ không được tốt nghiệp?

Ngày hỏi:15/01/2021

Cho mình hỏi trường hợp này có đúng không: Sinh viên bị điểm F khóa luận tốt nghiệp sẽ không được tốt nghiệp? Sinh viên này đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 8 Điều 1 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT có quy định:

   Sinh viên có đồ án, khoá luận tốt nghiệp bị điểm F, phải đăng ký làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

   Như vậy, sinh viên có khoá luận tốt nghiệp bị điểm F thì phải đăng ký làm lại khóa luận tốt nghiệp hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với số tín chỉ khóa luận tốt nghiệp.

   Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau (Khoản 9 Điều này):

   - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

   - Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quy chế này;

   - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

   - Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định;

   - Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao;

   - Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.

   Như vậy, sinh viên rớt khóa luận tốt nghiệp (bị điểm F) sẽ có những cách giải quyết nêu trên. Nếu tại thời điểm xét công nhận tốt nghiệp sinh viên đủ điều kiện quy định thì vẫn được tốt nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn