Sở giáo dục cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đúng không?

Ngày hỏi:08/04/2021

Em là học sinh đã tốt nghiệp thpt 2020. Vì 1 vài lý do cá nhân nên em cần bằng tốt nghiệp thpt chính thức nhưng trường báo vẫn chưa có. Vậy thì em có thể đến Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh để xin cấp bằng tốt nghiệp THPT tạm thời được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 17 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT thì thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT là:

   75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

   Khoản 3 Điều này quy định:

   Trong thời gian chờ cấp văn bằng, người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp được cơ sở giáo dục nơi đã theo học cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

   Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn; người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở giáo dục đại học quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và văn bằng giáo dục đại học.

   Theo đó, trường hợp anh chưa được cấp bằng thì trong thời gian chờ bằng, anh được cơ sở giáo dục nơi đã theo học cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

   => Do đó anh liên hệ tới trường anh đã theo học để được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, không phải là Sở giáo dục đào tạo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn