Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm gì trong đánh giá học sinh tiểu học?

Ngày hỏi:04/10/2016

Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm gì trong đánh giá học sinh tiểu học? Bạn đọc Bùi Anh Công, địa chỉ mail buic****@gmail.com hỏi: Tôi hiện đang làm việc ở Phòng giáo dục và đào tạo huyện A. Tôi được biết rất nhiều về vấn đề đánh giá học sinh tiểu học. Nay tôi muốn hỏi: Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm gì trong đánh giá học sinh tiểu học? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trong đánh giá học sinh tiểu học được quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, được hợp nhất từ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2014) và văn bản sửa đổi, bổ sung là Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 06/11/2016), theo đó:

   1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm:

   a) Chỉ đạo trưởng phòng giáo dục và đào tạo tổ chức việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   b) Hướng dẫn việc sử dụng Học bạ của học sinh.

   2. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức việc thực hiện đánh giá, nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về sở giáo dục và đào tạo.

   3. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, trưởng phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư này tại địa phương.

   (Điều 17 Quy định đánh giá học sinh tiểu học Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trong đánh giá học sinh tiểu học, được quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn