Số lượng giảng viên quy đổi theo khối ngành

Ngày hỏi:19/04/2018

Số lượng giảng viên quy đổi theo khối ngành được xác định như thế nào? Xin chào quý Ban biên tập, tôi tên Hoàng Hà, sinh sống và làm việc tại TPHCM, trong quá trình tìm hiểu về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Tôi có vấn đề thắc mắc nhờ Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Số lượng giảng viên quy đổi theo khối ngành được xác định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Số lượng giảng viên quy đổi theo khối ngành
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Số lượng giảng viên quy đổi theo khối ngành được quy định như sau:

   1. Số lượng giảng viên quy đổi theo khối ngành bao gồm: giảng viên cơ hữu quy đổi và giảng viên thỉnh giảng quy đổi của khối ngành đó.

   2. Số lượng giảng viên cơ hữu quy đổi theo khối ngành gồm: giảng viên cơ hữu chuyên ngành quy đổi và giảng viên cơ hữu môn chung quy đổi của khối ngành đó. Trong đó, số lượng giảng viên cơ hữu môn chung quy đổi của khối ngành được xác định như sau:

   Số lượng giảng viên cơ hữu quy đổi của khối ngành i

   =

   Tổng số giảng viên cơ hữu môn chung quy đổi của trường

   X

   Số lượng giảng viên cơ hữu quy đổi của khối ngành i

   Tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi của trường


   3. Số lượng giảng viên thỉnh giảng quy đổi tối đa được xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo khối ngành như sau:

   a) Khối ngành I:

   - Đối với các ngành đào tạo giáo viên: không tính để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

   - Đối với các ngành khác: tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi;

   b) Khối ngành II: tính tối đa bằng 30% tổng giảng viên cơ hữu quy đổi;

   c) Các khối ngành khác: tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi.

   4. Trường hợp số lượng giảng viên thỉnh giảng quy đổi thấp hơn tỷ lệ tối đa cho phép tại khoản 3 Điều này thì xác định chỉ tiêu theo số giảng viên thỉnh giảng thực tế đã quy đổi.

   5. Đối với giảng viên tham gia giảng dạy nhiều khối ngành, thì chỉ tính vào 01 (một) khối ngành để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

   6. Mỗi giảng viên chỉ được tính quy đổi một lần ở mức quy đổi cao nhất.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Số lượng giảng viên quy đổi theo khối ngành. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn