Số lượng trẻ mầm non lớp 4, 5 tuổi?

Ngày hỏi:22/09/2020

Em dạy lớp mẫu giáo trẻ lớp 4, 5 tuổi là 33 bé. Trường muốn em giữ thêm 4 bé 4, 5 tuổi. Vậy nếu trường muốn em giữ thêm 4 bé nữa có đúng không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Số lượng trẻ mầm non lớp 4, 5 tuổi?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm a Khoản 1 Điều 13 Điều lệ Trường Mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT) quy định về nhóm trẻ, lớp mẫu giáo như sau:

   Trẻ em được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.

   Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

   - Lớp mẫu giáo 3- 4 tuổi: 25 trẻ;

   - Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ;

   - Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 35 trẻ.

   Căn cứ từ quy định trên thì lớp mẫu giáp 4-5 tuổi tối đa là 30 trẻ trong một lớp, tuy nhiên hiện tại số lượng trẻ lớp 4-5 tuổi nếu trường yêu cầu giữ thêm 4 trẻ nữa là 37 trẻ. Do đó, trường bạn đã vượt quá số lượng trẻ lớp 4-5 trong một lớp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn