Số tiết sử dụng đối với mỗi giáo viên kiêm nhiệm công tác giáo vụ

Ngày hỏi:22/09/2018

Tôi là một giáo viên, cho tôi hỏi. Trường tôi là trường THPT chuyên có 39 lớp và không có nhân viên làm giáo vụ nên bố trí 02 giáo viên kiêm nhiệm giáo vụ vậy theo quy định tại Điều 9 Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT (hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có hiệu lực ngày 28/08/2017) thì 02 giáo viên đó mỗi người được giảm 08 tiết trên 1 tuần hay tổng số tiết được giảm của cả 02 người là 8 tiết trên 1 tuần? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT

   "Điều 9. Các vị trí việc làm kiêm nhiệm

   Ngoài những vị trí việc làm do giáo viên kiêm nhiệm đã được hưởng định mức giảm tiết dạy quy định tại các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo các vị trí việc làm kiêm nhiệm sau đây được hưởng định mức giảm tiết dạy như sau:

   a) Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ: Những trường phổ thông không bố trí nhân viên chuyên trách làm công tác giáo vụ thì được bố trí giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ. Trường có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 08 tiết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 04 tiết trên tuần để làm công tác giáo vụ;"

   Theo quy định trên, đối với những trường không bố trí nhân viên chuyên trách thì được bố trí giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ đối với trường từ 28 lớp trở lên sẽ được sử dụng 08 tiết trên tuần. Như vậy, 08 tiết trên tuần này sẽ được sử dụng cho giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ, Theo đó trường anh/chị bố trí 02 giáo viên làm công tác giáo vụ thì mỗi giáo viên sẽ được sử dụng 04 tiết trên tuần để làm công tác giáo vụ.

   Trên đây là quan điểm của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của anh chị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn