Tài chính và nguồn tài chính của Trung tâm giáo dục thường xuyên

Ngày hỏi:24/04/2021

Tài chính và nguồn tài chính của Trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào? Mong cung cấp cho chúng tôi quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài chính và nguồn tài chính của Trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định tại Điều 28 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 22/5/2021), cụ thể như sau:

   - Thực hiện thu chi tài chính theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước.

   - Nguồn tài chính của Trung tâm

   + Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp;

   + Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm, bao gồm: học phí; nguồn thu từ hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp khác;

   + Các nguồn viện trợ, tài trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

   + Các nguồn thu hợp pháp khác.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn