Tăng lương trước thời hạn có được tăng phụ cấp thâm niên

Ngày hỏi:12/10/2014
GD&TĐ - Tôi là giáo viên tiểu học của tỉnh Bạc Liêu. Nếu tôi được nâng lương trước thời hạn thì có được nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo hay không? Cao Bá Trình (caobatrinh_BL @gmail.com)

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • * Trả lời:

   Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn:

   Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

   Về chế độ thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức được quy định tại Khoản 2 Điều Điều 7 Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định này. Cụ thể như sau:

   - Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

   Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này).

   - Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

   Việc thăng, giáng cấp bậc quân hàm và nâng lương, nâng phụ cấp quân hàm đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật thuộc lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với lực lượng vũ trang.

   Như vậy hai văn bản chế độ chính sách nêu trên hoàn toàn khác nhau do vậy mốc tính tăng lương và mốc tính tăng phụ cấp thâm niên của mỗi nhà giáo không nhất thiết cùng thời điểm.

   Vì thế mà nếu bạn được nâng trước thời hạn không có nghĩa là bạn sẽ được nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên.

   Mức phụ cấp này chỉ được tăng khi bạn thỏa mãn điều kiện được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn