Thạc sĩ vẫn có thể hướng dẫn luận văn thạc sĩ

Ngày hỏi:25/09/2020

Tôi muốn biết là một người có trình độ thạc sĩ thì có được hướng dẫn luận văn thạc sĩ hay không? Nếu được thì có yêu cầu gì hay không? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm c Khoản 1 Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT) có quy định như sau:

   Riêng đối với luận văn thuộc chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng thì người hướng dẫn thứ hai có thể là người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài; được hướng dẫn tối đa 2 học viên trong cùng thời gian, tính trong tất cả các cơ sở đào tạo có tham gia hướng dẫn.

   Theo quy định này thì thạc sĩ vẫn có thể hướng dẫn luận văn thạc sĩ với vai trò là người hướng dẫn thứ hai. Điều kiện là luận văn hướng dẫn thuộc chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, người hướng dẫn này là thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn