Thẩm quyền cho phép thành lập nhóm trẻ tư thục

Ngày hỏi:15/10/2019

Tôi dự định sắp tới khi lấy được chứng chỉ quản lý giáo dục sẽ xin phép thành lập nhóm trẻ tư thục, vậy cho tôi hỏi cơ quan nào sẽ có thẩm quyền cấp phép thành nhóm trẻ? Nhờ tư vấn sớm ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Điều 5 Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT quy định phân cấp quản lý như sau:

   + Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục.

   + Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

   + Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

   - Theo Điều 11 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

   => Như vậy, căn cứ các quy định trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có thẩm quyền cho phép thành lập nhóm trẻ độc lập thuộc loại hình tư thục.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn