Thẩm quyền giải quyết chế độ ưu đãi đối với con người có công

Ngày hỏi:27/07/2015
Tôi là thương binh hạng 4/4 có con học đại học kinh tế quốc dân năm học 2012-2013 theo nghị định 49 địa phương cấp tiền hỗ trợ học phí năm học 2013-2014 theo nghị định 74 do nhà trường giải quyết con tôi nộp học phí cho nhà trường và nộp các giấy tờ như giấy xin miễn Giảm học phí ,giấy chứng nhận con thương binh bản sao giấy chứng nhận thương binh cho nhà trường ,đến nay con tôi đã ra trường mà vẫn chưa được giải quyết hỏi nhà trường ban đầu nói chư có tiền nay lại trả lời về địa phương giải quyết vậy tôi hỏi có phải địa phương giải quyết không và nếu địa phương giải quyết thì cần phải có thủ tục giấy tờ gì?

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 20/2014/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 (sau đây gọi là Nghị định 49) và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, quy định trách nhiệm xét duyệt và thẩm định hồ sơ: Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Giám đốc các Đại học, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên và học viên; đồng thời lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên được miễn, giảm học phí theo mẫu quy định tại phụ lục VII, XI báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, lập dự toán kinh phí theo mẫu quy định tại phụ lục VIII, XI gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hàng năm.

   Căn cứ quy định trên, con của ông đang học tại trường Đại học Kinh tế quốc dân là cơ sở giáo dục đại học công lập nên thẩm quyền xét duyệt miễn giảm học phí thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế quốc dân. Đề nghị ông liên hệ với trường Đại học kinh tế quốc dân để được xem xét giải quyết.

   Sở Lao động TB&XH xin trả lời ông nội dung trên./.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn